Information gällande din rätt till upphävning

Du har rätt att upphäva kontraktet som du har skrivit under med BETMEDIA under 14 kalenderdagar utan motivering, förutom tjänster som utförts omedelbart.

Tiden för upphävning går ut efter FJORTON (14) kalenderdagar från det datumet då kontraktet skrevs.

För att utöva ditt rätt till upphävning bör du meddela BETMEDIA ADVANCE, S.L.U. ditt beslut att upphäva kontraktet via en otvetydig redogörelse (till exempel, ett brev som skickas med post, fax eller e-post) till någon av följande adress eller e-postadress:

  • Säte: Calle Tablero Nº 34, Residencial La Palmita, 38.670 de Adeje, Tenerife (Spanien)
  • Avdelning för juridisk rådgivning för BETMEDIA: Calle Parroquia de Rois, Parcela B-30, 15165 de Bergondo, A Coruña (Spanien);
  • E-post: [email protected]

Du kan använda formuläret för upphävande som du finner i detta dokument, men det är inte obligatoriskt att använda denna modell.

Likaså har du möjligheten att fylla i och skicka formuläret för upphävande elektroniskt via vår webbplats https://www.betsfy.com/contact. I formuläret bör du välja fältet ”Ärende”, alternativet ”Upphävning” och i fältet ”frågor och förslag” skriva följande text:

Härmed meddelar jag mitt upphävande av kontraktet som jag skrivit för tjänsten [Bestfy Advance eller Betsfy Premium] med referensnummer [ange nr].

Hälsningar [Konsumentens namn och användarnamn] med adress [konsumentens och användarens adress] och e-postadress […].

I [ort], den […] […] 20[…].

Om du använder dig av detta sista alternativ kommer vi utan dröjsmål att meddela dig mottagandet av upphävandet via e-post.

För att uppfylla tidskravet för upphävandet räcker det med att du skickar in meddelandet innan tidsfristen har gått ut.

Upphävandets konsekvenser: Om du har begärt att tjänsten ska börja under tidsperioden för upphävandet måste du betala ett proportionsenligt belopp för den tillhandahållna tjänsten i samma stund som du meddelar oss upphävandet.

Mellanskillnaden kommer att återbetalas utan större dröjsmål, och högst fjorton kalenderdagar efter att du meddelat oss ditt beslut att upphäva kontraktet. Vi kommer att återbetala dig via samma betalningsmetod som du använde vid den ursprungliga transaktionen såvida du inte uttryckligen begärt annorlunda. Återbetalningen kommer i vilket fall som helst inte att kosta dig något.