Sekretesspolicy

Vi är Betmedia Soluciones S.L., med fast driftsställe på Kanarieöarna och med säte på Calle Noelia Afonso Cabrera Nº 7 Edif. de despachos Zentral Center, 38660 Arona, Santa Cruz de Tenerife (Spanien),  Vårt telefonnummer är +34 881 92 93 62, vår allmänna e-postadress för frågor är [email protected] och vår specifika e-postadress för frågor om dataskydd är [email protected].

Hädanefter, när vi talar om ”vi” eller ”vår” avser vi BETMEDIA SOLUCIONES SL, som hädanefter även kallas ”Betsfy”, vårt registrerade varumärke. Vad gäller dataskydd är Betsfy ansvarigt för databehandlingen och vi åtar oss att skydda och respektera din integritet. Därför rekommenderar vi dig att läsa följande integritetspolicy som ger dig detaljerad information om de uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och hur vi håller dina uppgifter säkra.

Vad vår integritetspolicy täcker

Den här integritetspolicyn täcker databehandlingen i samband med appen, webbplatsen och tjänsterna som tillhandahålls av Betsfy gällande identifierbara personuppgifter som vi samlar in om dig. Den här policyn gäller varken för företag som inte ägs eller kontrolleras av Betsfy, eller personer som inte är anställda av Betsfy.

Det kan finnas länkar i Betsfys app eller på webbplatsen som tar dig till andra webbplatser. Försäkra dig om att läsa integritetspolicyn på dessa andra webbplatser som kan begära personuppgifter innan du registrerar dig hos dem.

Den här webbplatsen är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet in uppgifter om barn. Av den anledningen har vi ett filter för myndighetsålder.

Vad vi samlar in och hur vi använder informationen

Betsfy samlar in personuppgifter för att hantera din samverkan med oss, som användare eller potentiell användare, förutom annan information du tillhandahåller genom att surfa eller fylla i formulär på Betsfys webbplats.

Betsfy mottar och registrerar även information automatiskt från din webbläsare, inklusive din IP-adress, typ av webbläsare och sidorna du besöker. Vår webbplats använder cookies för att lagra information på din dator. Några av dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och andra hjälper oss att förbättra genom att tillhandahålla information (egen och tredje parters) om hur våra tjänster fungerar. Du kan granska denna information i Cookiepolicyn.

add remove Vi kan samla in och behandla följande information:

 • Vi samlar in innehåll och uppgifter som tillhandahålls BETSFY, när ett konto öppnas, när innehåll skapas eller delas, när meddelanden skickas eller vid kommunikation med andra användare.
 • Information om hur användaren använder BETSFY till exempel, typen av innehåll han/hon ser eller samverkar med, hur ofta och hur länge samverkan varar.
 • Innehåll och information som andra personer tillhandahåller när de använder BETSFY och som kan inkludera information om andra användare. Till exempel när någon delar ett foto eller skickar ett meddelande till en användare.
 • Information om datorer, telefoner eller andra enheter där användaren installerar eller går in på BETSFY, liksom information som genereras av dessa enheter som operativsystem, hårdvaruversion, enhetens konfiguration, liksom enhetens identifiering, enhetens plats, inklusive geografisk position som fås specifikt via GPS-signaler, Bluetooth eller wifi, lliksom kamera eller bildgallerier, typ av webbläsare, språk och tidszon och IP-adress.
 • Uppgifter om användarens profil som inkluderar abonnemang, användarnamn, intressen, preferenser och kommentarer
 • Användarens identifieringsinformation i BETSFYS profil på Facebook, Twitter, Google, Apple Sign In och Huawei ID.
 • Information som samlas in via cookies.
 • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter som inkluderar dina preferenser gällande mottagning av vår och/eller av tredje parters marknadsföring, liksom dina kommunikationspreferenser.
 • De som är nödvändiga för att bibehålla den kommersiella relationen liksom fakturering, inklusive skatteuppgifter.

add remove Vi använder dessa uppgifter/denna information i följande syften, enligt dess rättsliga grund:

För att tillhandahålla den begärda tjänsten:

 • Behandla registreringsbegäran som användare på BETSFY-plattformen och tillåta skapandet av en användarprofil för att samverka med andra användare och tipsters, inklusive preferenser och intressen.
 • Skicka regelbundna meddelanden gällande event eller händelser som äger rum hos Betsfy.
 • Förbättring av plattformens funktion genom analys och tolkning av användarstatistik, genom utformning av användarprofilen, som inkluderar dina intressen och preferenser.
 • Behandla begäran om abonnemang och erbjudanden (bonusar, köpkampanjer, kampanjer med erbjudanden på plattformen, tävlingar, osv.).

Utveckla vår verksamhet och skydda våra rättmätiga intressen:

 • Visa och skicka reklam eller information om kampanjer som marknadsför tjänster på BETSFY-plattformen.
 • Genomföra reklamkampanjer: insamling av konkreta data och event, alla slags databehandlingar, skicka enhet till en tredje part för lansering av reklamkampanjer eller annan användning, användande av data för att binda en enhet till en annan, dela externa data eller länkar, använda de insamlade uppgifterna med anonym kod för att lagra dem med en PII-kod.
 • Anpassa reklam och innehåll på webbplatsen och leda utvecklingen av webbplatsen på ett sätt som bäst anpassar sig efter dina behov och intressen enligt din användarprofil.
 • Kunna uppfylla åtagandena i samband med relationen vi upprätthåller med användaren.
 • Kontrollera användarens uppgifter med medarbetare på dotterbolag eller databehandlingsansvariga.
 • Behandla användares frågor.
 • Hantera anmälningar om olämpligt uppförande eller innehåll.
 • Hantera frågor och/eller anmälningar från berörda personer som surfar eller går in på Betsfy utan att ha slutfört registreringen.
 • Förbättra plattformens funktion genom analys och tolkning av användarstatistik.

Med ditt samtycke:

 • Kommunikation av data, tredje parter (spelbolag, dotterbolag, partner osv.) så att de ska kunna erbjuda sina egna tjänster, inklusive marknadsföring.
 • Dela personuppgifter med BETSFYS marknadsföringspartners, för att skicka ut kommersiella erbjudanden och kampanjinformation från tredje parter om kampanjmaterial, tjänster, produkter, webbplatser som både vi och de anser kan vara av intresse för dig, på vilket kommunikationssätt som helst.

Enligt rättsliga krav:

 • Fakturera tjänsterna.
 • Leda och hantera nätverket med dotterbolag och dessas betalningar samt utförande av bokföring.
 • Utföra säkerhetsgranskningar när som helst för att verifiera din identitet, ålder, registerinformation som du uppgav och för att verifiera hur du använder våra tjänster och dina finansiella transaktioner för att upptäcka eventuell överträdelse av våra villkor och av gällande lagstiftning.

add remove Utformning av användarprofilen

En automatiserad utformning av profilen utförs med hjälp av uppgifter om ålder, användning, uppkopplingsenhet och surfning, åtkomstflöde, preferenser och vinster, i syfte att utvärdera användarens preferenser för att förbättra dennes upplevelse av tjänsterna som erbjuds på plattformen, med utförandet av den överenskomna tjänsten som grund.

Förutsedda konsekvenser: Databehandlingen förutser inga konsekvenser som kan ha någon juridisk effekt eller på annat sätt påverka den berörda personen.

Logik som används: För att utföra databehandlingen används automatiserade metoder där alla fält filtreras i syfte att erhålla resultat som är så lämpliga som möjligt för användarens profil.

Som berörd person kan du utöva din rätt att få ett mänskligt ingripande av BETMEDIA SOLUCIONES SL, för att uttrycka din åsikt och för att bestrida beslutet som fattats.

add remove Val av samtycke

När du registrerar dig har du som Betsfy-användare möjlighet att välja mellan följande alternativ:

 • Om du auktoriserar utskick av tredje parts kommersiella information. Om du har valt att inte tillåta det kan vi ändå skicka egen kommersiell information grundad på det rättmätiga intresset av direktreklam. Du kan dock förlora möjligheten att få rabatt och mycket fördelaktiga erbjudanden.
 • Om du auktoriserar att dina uppgifter meddelas tredje parter (spelbolag, dotterbolag, partners osv.). Om du inte har gett ditt tillstånd kan din upplevelse på plattformen försämras och du kan förlora möjligheten att få fördelar och kampanjer från andra plattformar. Därmed får du inte tillgång till alla resurser som vi kan erbjuda dig.

add remove Hur vi samlar in dessa data:

 • När du slutför din registrering.
 • När du använder våra tjänster efter att du blivit användare.
 • Genom webbformulär.
 • Genom cookies på vår webbplats.
 • Via e-post.
 • Genom analytiska leverantörer, andra tredje parter eller källor som är tillgängliga för allmänheten.
 • Via telefon.

add remove Hur längre och var lagrar vi uppgifterna

Personuppgifter som tillhandahålls när användaren registrerar sig och då profilen skapas bevaras så längre den kommersiella relationen upprätthålls och man inte begär radering av Betsfy-kontot.

Uppgifterna du har angett, med ditt samtycke, för hantering av kommersiella åtgärder bevaras så länge du inte begär borttagning eller radering av dem.

Vissa data kan bevaras med tanke på tiden som lagstiftningen anger när det gäller ansvarsskyldighet. (Frågor, anmälningar, faktureringsuppgifter osv. ).

Uppgifterna som vi samlar in lagras och hanteras till största delen i Spanien eller på servrar belägna inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Överföringen och lagringen av personuppgifter utanför EES görs i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslag. All information som tillhandahålls oss lagras på säkra servrar.

Vår webbplats kan, ibland, innehålla länkar till och från webbplatser tillhörande våra associerade nätverk, annonsörer och dotterbolag. Om du följer länken till någon av dessa webbplatser bör du tänka på att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer och vi kommer inte att hållas ansvariga för dessa policyer. Granska dessa policyer innan du skickar eller uppger några personuppgifter på dessa webbplatser.

Spridning av information och överlämnande av uppgifter

Dina uppgifter överlämnas om det föreligger lagliga krav eller är nödvändigt för korrekt utförande av den överenskomna tjänsten. De företag som erbjuder sina tjänster till vår organisation i egenskap av som ansvarig för databehandlingen har tillgång till uppgifterna. Uppgifterna kan även överlämnas till tredje parter om vi har ditt samtycke.

add remove Visa vilka företag som har tillgång till dina uppgifter

 • Företagen som ingår i koncernen (Betmedia Soluciones SL,  Btrading Investing Trust SL, Bushido Talent SL, Hastoplay SL, Good Pass SL, Funmedia SL, Ismiwell SL) för att tillhandahålla korrekta tjänster.
 • De företag som är ansvariga för betalningsnätportarna i syfte att hantera den ekonomiska transaktionen.
 • Rådgivning, i syfte att utföra den skatte- och bokföringsrelaterade hanteringstjänsten.
 • IT-företag i syfte att underhålla appar, samt IT- och hostingsystem.
 • Spelbolag.
 • Samarbetsmäklare..
 • Dotterbolag och samarbetspartners (eller tredje parter) som erbjuder tjänster som är relaterade till dina intressen eller preferenser.
 • Sociala medier: Facebook, Instagram och Twitter i syfte att reklamföra produkter/tjänster och främja samverkan med användarna.
 • Marknadsförings- och reklampartners för att skicka kommersiella meddelanden från tredje parter som står i relation till plattformen, dina intressen och preferenser. (Dentsu SL)
 • På samma sätt kan konsultbyråer, certifieringsorganisationer, advokatbyråer osv. få kännedom om dina personuppgifter.
 • Företag, om vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgång. I detta fall kommer de personuppgifter vi har om våra kunder/användare att vara en av tillgångarna som överförs, efter att ha skickat ut meddelande och information om detta, så som tidigare tagits upp i integritetsnormerna.

Dina rättigheter

Alla personer har rätt att få bekräftelse på om vi på BETMEDIA SOLUCIONES S.L behandlar personuppgifter som gäller dem eller inte.

add remove Visa vilka rättigheter du har och hur du utövar dem

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som rör den berörda personen, rättelse , eller borttagande, begränsning av behandlingen, motsättning mot behandlingen samt portabilitet av dina uppgifter.

Du kan återkalla samtycket du har gett oss i vissa specifika syften som: att dina uppgifter inte ska behandlas för utförande av marknadsföring (inklusive utformning av profiler och mottagande av reklam i samband med tredje parter). Det här kan innebära att vi inte kan utföra tjänsterna du har begärt och att du inte kan använda tjänsterna som vi erbjuder. Vi kommer att informera dig om detta är fallet.

Under vissa omständigheter, inklusive om du återkallar ditt samtycke, kan vi behandla dina personuppgifter om lagen så kräver eller tillåter eller i syfte att utöva eller försvara våra lagenliga rättigheter eller uppfylla våra lagenliga förpliktelser.

Du kan utöva dina dataskyddsrättigheter genom att skriva till c/ El Tablero, 34-38107 Adeje-Santa Cruz de Tenerife (Spanien) eller skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Kom ihåg att du kan lämna in en reklamation till vilken tillsynsmyndighet som helst i Europeiska unionen. Den spanska myndigheten är ”Agencia Española de Protección de Datos” och du kan kontakta den via webbplatsen http://www.aepd.es.

Publicering och ändringar i denna integritetspolicy

Den här integritetspolicyn reviderades i april 2020. Betsfy kan ändra den här policyn med hänsyn till appens utveckling, de erbjudna tjänsterna och webbplatsen. Om vi gör betydande ändringar i sättet vi använder dina personuppgifter på kommer vi att meddela dig detta genom att publicera ett väl synligt meddelande på vår webbplats/i vår app eller via e-post.