Sekretesspolicy

Informationsklausul om GDPR och LSSI-CE

I enlighet med bestämmelserna i gällande regler om dataskydd informerar vi dig om att den person som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter är Betmedia ADVANCE S.L.U. med CIF B-76784859 och kontor på Calle Tablero Nº 34, Residencial La Palmita, 38.670 Adeje, Tenerife, i syfte att:

 • Behandla din ansökan om registrering som användare på BETSFY-plattformen och möjliggöra skapandet av en användarprofil för interaktion med andra användare och tipsters.
 • Behandla din prenumerationsförfrågan och med jämna mellanrum skicka sportprognoser.
 • Behandla din prenumerationsförfrågan och periodiskt skicka dig vårt nyhetsbrev.
 • Att kunna uppfylla de åtaganden som härrör från det förhållande vi upprätthåller med användaren.
 • Besvara frågor från användare.
 • Visa och skicka reklam- eller marknadsföringsinformation från BETSFY.
 • Förbättra plattformens funktion genom analys och tolkning av användarstatistik.
 • Faktureringstjänster.

De personuppgifter som lämnas kommer att behållas så länge som det kommersiella förhållandet upprätthålls och den intresserade partens inte begär radering. Med hänsyn till de tidsfrister som fastställs i lagstiftningen om ansvarspreskriptioner.

Så länge som användaren inte informerar oss om annat kommer vi att tolka det som att dennes data inte har modifierats. Användaren åtar sig att meddela BETSFY om eventuella ändringar, och användaren ger också sitt samtycke till att använda dem för de ovan nämnda ändamålen.

BETSFY informerar om att de kommer att fortsätta att behandla uppgifterna på ett lagligt, lojalt, öppet, adekvat, relevant, begränsat, korrekt och uppdaterat sätt. Det är därför BETSFY åtar sig att vidta alla rimliga åtgärder så att uppgifterna raderas eller korrigeras omedelbart när de är felaktiga.

I enlighet med de rättigheter som följer av gällande bestämmelser om dataskydd kan användaren utöva rätten till tillgång, rättelse, begränsning av behandling, radering, portabilitet och motsättning mot behandling av personuppgifter liksom samtycke för behandling av dem, genom att skriva till den postadress som anges ovan eller till e-postadressen .

Vi informerar dig om att du när om helst kan återkalla det samtycke du gett, både för att skicka kommersiell kommunikation eller någon annan åtgärd som gjorts av BETSFY genom att skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen: .

Du kan gå till behörig kontrollmyndighet för att presentera eventuell reklamation du anser lämplig.

Du kan utöka informationen genom att läsa SAMMANFATTNING OM DATASKYDD, som du hittar i slutet av denna JURIDISKA INFORMATION.

Personlig information som tillhandahållits BETSFY

Beroende på vilka tjänster användaren använder, samlar BETSFY in olika typer av information.

 • Vi samlar in innehållet och data som tillhandahålls BETSFY, när du öppnar ett konto, när du skapar eller delar innehåll, skickar meddelanden eller kommunicerar med andra användare.
 • Information om användarens användning av BETSFY, till exempel typen av innehåll som de ser eller interagerar med, interaktionens frekvens och varaktighet.
 • Innehåll och information som andra människor tillhandahåller när de använder BETSFY och som kan innehålla information om andra användare. till exempel när någon delar ett foto eller skickar ett meddelande till en användare.
 • Information om datorer, telefoner eller andra enheter där användaren installerar eller öppnar BETSFY, liksom informationen som genereras av sådana enheter som operativsystemet, maskinvaruversionen, enhetens konfiguration och namn och typer av datorprogram och filer, batteriladdning och signalstyrka, samt identifieringsdata för enheter, enheter, inklusive det specifika geografiska läget, via GPS, Bluetooth eller Wi-Fi-signaler, samt kameran och bildgalleriet, mobiloperatören eller internetleverantören, webbläsartypen, språket och tidszonen, mobilnumret och IP-adressen.
 • Vi samlar in information när användaren besöker eller använder webbplatser och program från tredje part som använder våra tjänster (till exempel när de erbjuder vår ”gilla”-knapp eller loggar in med Facebook eller när de använder våra mät- och annonseringstjänster). Den här informationen innehåller uppgifter om de webbplatser du besöker och de program du använder, användningen av våra tjänster på dessa webbplatser och applikationer samt uppgifter som utvecklaren eller utgivaren av programmet eller webbplatsen ger dig eller oss.

Sekretesspolicy sociala nätverk

I enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter (GDPR) och lag 34/2002, den 11 juli om Tjänster av informationssamhället och elektronisk handel (LSSI-CE), informerar BETSFY användare, som har skapat en profil på Facebook, Instagram eller Twitter, med främsta syftet att publicera sina produkter och tjänster och främja interaktion med sina användare.

Användaren som har en profil på ovannämnda sociala nätverk kan ansluta sig till den sida som skapats av BETSFY, och på så sätt visa intresse för den information som de annonserar. Genom att gå med på vår sida i sociala nätverk, ger användaren oss sitt medgivande för behandling av personuppgifter som publiceras i den personliga profilen.

Användaren kan när som helst få tillgång till sekretesspolicyn för Facebook och Twitter, samt konfigurera sin profil för att garantera sin integritet. BETSFY kommer att använda sina sociala nätverk för att annonsera sina produkter och tjänster. Om de beslutar att behandla sina kontaktuppgifter för att utföra direkta kommersiella prospekteringsåtgärder, kommer det alltid att uppfylla de rättsliga kraven i GDPR och LSSI-CE.

Nedan finner du länken till de sociala nätverkens sekretesspolicy:

BETSFY har tillgång till och behandlar den offentliga informationen hos användaren, särskilt dess kontaktnamn och de uppgifter som denne publicerar eller delar i BETSFY-profilerna på Facebook och Twitter. Dessa data används endast inom det sociala nätverket.

BETSFY utför följande åtgärder:

 • Tillgång till offentlig profilinformation
 • Publicering i användarens profil för all information
 • Skicka personliga och individuella meddelanden via de kanaler som fastställts av Facebook och Twitter.
 • Uppdateringar av statusen på BETSFY-sidan på Facebook, Instagram och Twitter, som kommer att publiceras i användarens profil.

Användaren kan alltid kontroller sina anslutningar, eliminera innehåll som inte längre intresserar dem och begränsa vem som delar sina anslutningar. För att göra detta måste de gå in på integritetsinställningarna på Facebook, Instagram och Twitter.

Publikationer av användare på sociala nätverk

Användaren, efter att ha gått med på BETSFY-sidan på Facebook, Instagram och Twitter, får publicera kommentarer, länkar, bilder, fotografier eller någon annan form av multimediainnehåll. Användaren måste i alla fall vara ägaren av innehållet, åtnjuta upphovsrätten och immateriella rättigheter eller ha samtycke från de berörda tredje parterna. Det är uttryckligen förbjudet att publicera på sidan, oavsett texter, grafik, fotografier, videor etc. som väcker anstöt eller sannolikt kommer att väcka anstöt och/eller som kränker, rättigheterna för immateriell eller industriell egendom, rätten till bilden eller som strider mot lagen. I dessa fall förbehåller sig BETSFY rätten att omedelbart ta tillbaka innehållet och kan begära permanent blockering av användaren.

BETSFY ansvarar inte för innehållet som en användare har publicerat.

Användaren måste komma ihåg att hans/hennes publikationer kommer att vara kända av de andra användarna, så han/hon är själv huvudansvarig för sin integritet. Bilderna som kan publiceras av användare på Facebook, Instagram eller Twitter-sidan på BETSFY lagras av BETSFY, men kommer att förbli i det sociala nätverket.

De är uttryckligen befriade från ansvaret som åligger BETSFY, Apple och Google-plattformen där BETSFY-applikationer kan laddas ned, liksom profilerna för detta företag i de sociala nätverken Facebook, Instagram och Twitter och ansvaret som kan innebära igångsättning av aktiviteter eller kampanjer som BETSFY utför för diffusion i ovan nämnda plattformar. På samma sätt är plattformarna för betalningsporten till Skrill och Neteller befriade från ansvar som åligger BETSFY.

Tävlingar och kampanjer i sociala nätverk

BETSFY förbehåller sig rätten att hålla tävlingar och kampanjer, där dess registrerade användare från hela världen kan delta. Baserna för var och en av dem, när de använder Facebook, Instagram eller Twitter-plattformarna, kommer att publiceras i motsvarande nätverk. Reglerna kommer alltid att vara i enlighet med LSSI-CE och annan eventuell gällande standard.

Varken Facebook, Instagram eller Twitter sponsrar, godkänner eller administrerar på något sätt någon av dessa aktiviteter, och de är inte heller associerade med dem.

Kontraktstjänster online

Vissa innehåll i BETSFY, till exempel abonnemang på betaltjänster, kan göras via Internet. Det innebär att användningen av dem kommer att kräva läsning och obligatorisk godkännande av de allmänna kontraktsvillkoren som är etablerade för detta ändamål.

Priset på var och en av modaliteterna för varje prenumeration kommer tydligt att fastställas på BETSFYs webbsida, så att användaren har kännedom om pris och betalningsmetod för tjänsten eller produkten i det ögonblick som tjänsten köps.

Prenumerationstjänsten tillåter användaren att ta emot eller konsultera prognoserna från BETSFY-tipsterna, med den valda frekvensen.

Sammanfattande information om dataskydd

Ansvarig
Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?

 • identitet: Betmedia ADVANCE S.L.U.
 • Postadress: Calle Tablero Nº 34, Residencial La Palmita, 38.670 Adeje, Tenerife.
 • Telefon: 881 929 362
 • E-post: [email protected]
 • Delegat för dataskydd: [email protected]
Syften
I vilket syfte behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar informationen från berörda personer för att tillhandahålla den begärda tjänsten och utföra fakturering, inklusive:

 • Behandla din ansökan om registrering som användare på BETSFY-plattformen och möjliggöra skapandet av en användarprofil för interaktion med andra användare och tipsters.
 • Behandla din prenumerationsförfrågan, behandla betalningar och regelbundet skicka sportprognoser.
 • Behandla din prenumerationsförfrågan och periodiskt skicka dig vårt nyhetsbrev.
 • Att kunna uppfylla de åtaganden som härrör från det förhållande vi upprätthåller med användaren.
 • Besvara frågor från användare.
 • Visa och skicka reklam- eller marknadsföringsinformation från BETSFY.
 • Förbättra plattformens funktion genom analys och tolkning av användarstatistik.
 • Faktureringstjänster.

Hur länge kommer vi att behålla dina uppgifter?

De personuppgifter som lämnas kommer att behållas så länge som det kommersiella förhållandet upprätthålls och den intresserade partens inte begär radering. De personuppgifter som lämnas kommer att behållas så länge som det kommersiella förhållandet upprätthålls och den intresserade partens inte begär radering.

Legitimering
Vilken är legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter?

Legitimt intresse hos den ansvarige baserat på samtycke från den berörda parten för utförande av kontraktet.

Mottagare
Till vilka mottagare kommer dina data att kommuniceras?

Dina uppgifter kan tilldelas eller meddelas:

 • Företag inom koncernen (Betmedia Soluciones SL, Hastoplay SL, Ismiwell SL, Funmedia Capital SL) för interna administrativa ändamål, inklusive behandling av personuppgifter från kunder eller leverantörer.
 • Juridisk servicebyrå, för att tillhandahålla förvaltningstjänsten och skatte- och bokföringsrådgivning.
 • IT-företaget med syfte att underhålla appar och datorsystem.
 • Sociala nätverk: Facebook, Instagram och Twitter för att publicera sina produkter/tjänster och främja interaktion med sina användare.
 • Företaget som ansvarar för betalningsportalen för att hantera den ekonomiska transaktionen.

På samma sätt kan konsultbolagen och företagen för certifiering och juridisk rådgivning få kännedom om dina personuppgifter.

Rättigheter
Vilka är dina rättigheter när du ger oss dina uppgifter?

Alla har rätt att få bekräftelse på om BETSFY behandlar personuppgifter om dem, eller inte.

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter om den berörda personen, dess rättelse eller radering, begränsningen av dess behandling, för att motsätta sig behandlingen samt överföringen av uppgifterna.

Vi informerar dig om att du har rätt att dra tillbaka samtycket som har beviljats ​​oss för ett visst ändamål. Du kan utöva dina dataskyddsrätter skriftligen i

Ursprung
Hur har vi fått dina uppgifter?

Uppgifterna har erhållits direkt från den berörda personen eller dennes juridiska ombud.

Kategorin av data som används är:

 • Identifiering: namn och efternamn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-post.
 • De som är nödvändiga för att upprätthålla affärsrelationen och fakturering.
 • Information om hur användaren använder BETSFY.
 • Innehåll och information som andra personer tillhandahåller när BETSFY används och som kan innehålla information om andra användare.
 • Information om datorer, telefoner eller andra enheter där användaren installerar eller öppnar BETSFY, operativsystem, maskinvaruversion, enhetens konfiguration och namn och typer av datorprogram och filer, batteriladdning och signalstyrka.
 • Identifiering av enheten, enhetens plats, inklusive det specifika geografiska läget som erhållits, via GPS, Bluetooth eller Wi-Fi-signaler.
 • Tillgång till mobilenhetens kamera och bildgalleri, mobiloperatören eller internetleverantören, webbläsartypen, språket och tidszonen, mobilnumret och IP-adressen.
 • Information om de webbplatser du besöker.
 • Information publicerad av användaren i BETSFY-profilen för Facebook, Twitter och Instagram.
http://www.aepd.es" target="_blank" rel="noopener noreferrer">http://www.aepd.es.

Publicering och ändringar i denna integritetspolicy

Den här integritetspolicyn reviderades i april 2020. Betsfy kan ändra den här policyn med hänsyn till appens utveckling, de erbjudna tjänsterna och webbplatsen. Om vi gör betydande ändringar i sättet vi använder dina personuppgifter på kommer vi att meddela dig detta genom att publicera ett väl synligt meddelande på vår webbplats/i vår app eller via e-post.