Juridisk information

BETSFY är ett socialt nätverk bildat av en grupp av människor som är intresserade av att skapa och dela med sig av sportprognoser. I BETSFY kommer användaren att kunna få tips från andra tipsters och spelare, dela egna, få medlemsförmåner och teckna periodiska prenumerationer.

BETSFY har inte någon form av online kasinoaktivitet och vadslagning kan under inga omständigheter göra från www.betsfy.com.

Syftet med BETSFY är att publicera och dela sportprognoser, kostnadsfritt och även genom att betala månadsvis, varannan månad, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. Syftet med denna juridiska information är att reglera förhållandet mellan BETSFY och dess användare.

Identifieringsuppgifter

I enlighet med uppgifterna i artikel 10 i lag 34/2002, av den 11 juli, Tjänster från informationssamhället och elektronisk handel, (LSSI eller LSSICE) återspeglas följande uppgifter nedan:

Företaget som äger webbplatsen www.betsfy.com är Betmedia Advance SLU (nedan kallad BETMEDIA), med adress på Calle Tablero Nº 34, Residencial La Palmita, 38.670 Adeje, Tenerife momsregistreringsnummer B-76784859, registrerad i handelsregistret i Tenerife av notarien i Oleiros Andrés-Antonio Sexto Presas, som registrerades den 30 november 2018, i volym 3 602, folio 49 post 1, med blad TF-61 998.
Kontaktmejl: [email protected]
Användar- och ansvarsregler

Användar- och ansvarsregler

Dessa Allmänna användningsvillkor gäller för webbplatsen www.betsfy.com, en digital plats tillhörande BETSFY, där användare kan göra och dela sportprognoser.

Användare måste läsa och uttryckligen acceptera villkoren för den juridiska informationen på denna webbplats. Användningen eller tillgången till denna webbplats innebär kännedom och fullständig acceptans av de juridiska varningar och villkor som anges nedan.

För att komma åt plattformen www.betsfy.com måste användaren registrera sig gratis. Användaren bör noggrant läsa den juridiska informationen i samband med behandlingen av uppgifterna, vilket uttryckligen måste godtas.

I dessa fall accepterar användaren att använda sitt användarnamn och lösenord i enlighet med följande begränsningar.

 • Varken användarnamnet eller lösenordet får strida mot etiken och allmänt accepterad god praxis, och det får inte heller skada hedern eller tredje persons image eller på något sätt bryta mot tredje part immateriella rättigheter.
 • Båda elementen – användarnamnet och lösenordet – är uteslutande till för användaren och det är helt och hållet dennes ansvar att använda det korrekt.
 • Användningen av webbplatsen www.betsfy.com måste åtlyda innehållet i dessa Allmänna Villkor, eventuella tillämpliga lagbestämmelser och krav på moral och god praxis.
 • Användaren ansvarar för att alla uppgifter och information som lämnas till BETSFY genom motsvarande formulär eller annan skickad kommunikation är korrekt och sann. Om en användare lämnar felaktiga eller falska uppgifter eller inte uppdaterar sina uppgifter är det tillräcklig orsak för att utesluta användaren från de tjänster som är registrerade hos BETSFY.

BETSFY förbehåller sig den ensidiga rätten att neka åtkomst till denna webbplats för de användare som bryter mot dessa användarvillkor.

Minderåriga

För att få tillgång till de tjänster som BETSFY-plattformen erbjuder, måste användaren ska vara över 18 år gammal och minderåriga har inte tillstånd att använda plattformen. Användningen av BETSFY är gratis, men användaren måste registrera sig på www.betsfy.com genom att läsa och uttryckligen acceptera den juridiska informationen om behandling av uppgifterna.

BETSFY kan när som helst kontakta sina användare och be dem bevisa sin verkliga ålder genom att tillhandahålla en kopia av sin legitimation eller ett motsvarande dokument. Den som inte kan bevisa sin ålder kan blockeras eller få sitt konto nerstängt.

Uppgifterna på id-kortet eller det dokumentet som tillhandahålls av användaren kommer endast att använda av BETSFY:s behöriga personal i syfte att identifiera och verifiera de uppgifter som lämnats samt för att sköta förvärv och fakturering av sportprognoser.

Länkpolicy och ansvarsfrihet

BETSFY är inte ansvarig för innehållet på webbplatser som användaren kan komma åt via länkarna på sin webbplats och förklarar att det under inga omständigheter kommer att undersöka eller utöva någon form av kontroll över innehållet på andra webbplatser. På samma sätt garanteras inte heller den tekniska tillgängligheten, noggrannheten, tillförlitligheten, giltigheten eller lagenligheten av externa webbplatser som kan nås via länkarna.

BETSFY tillkännager att de har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att undvika skada för användare som kan uppstå genom att surfa på webbplatsen. Som ett resultat ansvarar BETSFY inte för skador som användaren kan drabbas av i samband med surfningen på Internet.

BETSFY ansvarar inte för de åsikter som användarna uttrycker på webbplatsen eller i mobilappar och ska ej anses vara BETSFYs åsikter.

Intellektuell och industriell egendom

Det grafiska namnet BETSFY är skyddat enligt gällande lagstiftning om industriell egendom.

BETSFY har ensamrätt att använda sina varumärken. Det är därför förbjudet för tredje part att använda dess märke utan uttryckligt tillstånd.

Domännamnet ”betsfy.com” ägs av företaget Betmedia Advance SLU, och de har exklusiv användarrätt. Felaktiga användning i handel skulle innebära en kränkning av de rättigheter som följer av registreringen och kommer att åtalas genom de medel som föreskrivs i lagen.

Filerna eller programmen som ägs av BETSFY som användaren kan hämta från webbplatsen www.betsfy.com, är befriade från detta skydd och BETSFY har inget ansvar för de ovan nämnda elementen.

På samma sätt har BETSFY inga rättigheter över varumärkena som ägs av vadslagningshus eller annonsörer, vilka gäller dess legitima ägare.

De tekniska verktyg som BETSFY utvecklat och gjort tillgängliga för användaren via denna webbplats är skyddade genom lagstiftning om immateriella rättigheter och användningen måste ske uteslutande inom detta område och utan kommersiellt syfte.

Användaren av denna webbplats är skyldig att respektera de rättigheter som anges och undvika åtgärder som kan skada dem. Underlåtenhet att följa bestämmelserna i dessa användarvillkor och, i allmänhet, överträdelser av fredlig besittning och ägande av ovan nämnda exklusiva rättigheter kommer att åtalas genom de medel som tillhandahålls av spansk och internationell lagstiftning.

Användaren behåller rättigheterna för innehåll som publiceras eller visas via BETSFY, men när användaren skickar, publicerar eller visar innehållet via BETSFY, ger användaren oss en världsomspännande licens, ej exklusiv, utan betalning av rättigheter, att använda, kopiera, reproducera, bearbeta, anpassa, modifiera, publicera, överföra, visa och distribuera innehållet med alla kommunikationsmedel eller möjliga distributionsmetoder. BETSFY kommer att kunna göra innehåll som delas av användare tillgängliga för resten av världen och låta andra göra detsamma.

Användaren som laddar upp innehållet till BETSFY, bekräftar och garanterar att de har alla rättigheter, befogenheter och tillstånd som krävs för att bevilja de rättigheter som ges med detta dokument.

När användaren raderar sitt konto tar BETSFY bort innehållet som denne har publicerat, men informationen om användaren som andra personer har delat kommer inte att raderas eftersom den inte ingår i dennes konto. Användaren kan när som helst ta bort sitt konto från konfigurationssektionen.

Concursos y promociones en redes sociales

BETSFY se reserva el derecho a realizar concursos y promociones, en los que podrán participar sus usuarios registrados de todo el mundo. Las bases de cada uno de ellos, cuando se utilicen para ello las plataformas de Facebook, Instagram o Twitter, serán publicadas en la misma. Cumpliendo siempre con la LSSI-CE y con cualquier otra norma que le sea de aplicación.

Ni Facebook, ni Instagram ni Twitter patrocinan, avalan o administran, en modo alguno, ninguna de estas actividades, ni están asociadas a ellas.

Servicios de contratación por internet

Ciertos contenidos de BETSFY, como la suscripción a los servicios de pago, incluyen la posibilidad de contratación por Internet, esto significa que el uso de los mismos requerirá la lectura y aceptación obligatoria de las condiciones generales de contratación establecidas al efecto.

El precio de cada una de las modalidades de cada suscripción, se fijará de manera clara en la página web de BETSFY, de forma que el usuario tenga conocimiento del precio y la forma de pago del servicio o producto en el momento el que procede a la contratación.

El servicio de suscripción permite al usuario acceder a los pronósticos privados realizados por los tipsters a los que se ha suscrito en BETSFY, durante el plazo contratado.

Information före teckning av prenumerationer hos BETSFY

Klausulerna i denna JURIDISKA INFORMATION reglerar distansförsäljningsförhållandet mellan BETSFY och användaren i enlighet med lagstadgade bestämmelser, särskilt lag 7/1998, av den 13 april om allmänna avtalsvillkor, lag 3/2014, av den 27 mars, som ändrar den reviderade texten till allmän lag om försvarsfrågor för konsumenter och användare och lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster från informationssamhället och elektronisk handel.

BETSFY förbehåller sig rätten att göra de ändringar som de anser lämpliga i denna JURIDISKA INFORMATION. De kan göra sådana ändringar via webbplaten, på vilket tillåtligt sätt som helst och det är bindande under den tid de är publicerade på webbplatsen och tills de ändras giltigt av andra ändringar. BETSFY förbehåller sig emellertid rätten att i vissa fall tillämpa särskilda kontraktsvillkor i stället för dessa när det anses lämpligt och det kommer meddelas på lämpligt sätt.

Syftet med BETSFY är att publicera och dela sportprognoser, kostnadsfritt och även genom teckning av månatliga, kvartalsvis eller årliga prenumerationer mot betalning.

Användaren anger uttryckligen att han/hon känner till, förstår och accepterar användningsvillkoren och dessa allmänna kontraktsvillkor, samt att han(hon är myndig och har rättslig kapacitet och att agera som nödvändigt för att få tillgång till och teckna betalningsabonnemang hos BETSFY.

När inköpsprocessen för den valda prenumerationen har slutförts, kommer användaren att få en bekräftelse av densamma via e-post. Det är viktigt att användaren anger en giltig e-postadress under köpet. Om du inte får denna bekräftelse inom 24 timmar från inköpsdatumet bör du kontakta BETSFY via e-post .

Innan tjänsten tillhandahålls kommer kunden att få ett mejl med bekräftelsen på den begärda tjänsten. När tjänsten har gjorts kommer kunden att få motsvarande faktura.

Egenskaper, erbjudande och giltighet av tjänster

I enlighet med gällande bestämmelser erbjuder BETSFY information om alla sina betalningsabonnemang, deras egenskaper och priser samt kostnaderna för betalningsportalen och plattformens avgifter.

Alla tjänster anger försäljningspriset i euro (€) och inkluderar mervärdesskatt (moms). Om någon annan skatt skulle tillämpas kommer detta anges.

Teckningen av prenumerationer är inte av obestämd karaktär, så efter avtalstidens löptid kommer den inte att förnyas automatiskt- Du måste alltså köpa ett nytt abonnemang.

Det finns inget enhetligt pris för prenumerationer som kan tecknas via BETSFY, eftersom varje enskild tipster anger sitt pris, men alla priser kommer tydligt att anges för abonnenterna innan de gör någon betalning.

BESTFY förbehåller sig emellertid rätten att dra tillbaka, ersätta eller ändra priser och/eller tjänster som erbjuds via webbplatsen, genom att helt enkelt ändra innehållet. På så sätt styrs de tjänster som erbjuds via nätet av de villkor som gäller i denna JURIDISKA INFORMATION. På samma sätt har BETSFY fakulteten att sluta erbjuda, med förvarning, tillgång till ovannämnda tjänster.

Betalningsformer och utförande av tjänsten

För tillgång till vissa prognoser är det nödvändigt för användaren att vara registrerad hos BETSFY och att betala en prenumeration månadsvis, varannan månad, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis.

För att kunna hantera betalningar på ett säkert sätt använder vi elektroniska betalningsprocessorer från tredje part, vilket betyder att vi aldrig har kännedom om användarens finansiella data eller bankkort. Denna tjänst är enklare och säkrare för dina upgifter.

All information som sänds av användaren skickas krypterad via nätet.

De elektroniska gateways som används av BETSFY kallas PAYPAL och SKRILL. Båda är säkra betalningsprocessorer. SKRILL integrerar i sin tur med flera betalningsmetoder:

 • VISA, MasterCard och American Express-kort
 • PaysafeCard
 • Skrill
 • Neteller
 • Bitcoin

Informationen om ditt kreditkort matas in direkt i betalningsportalerna och är inte inskriven eller registrerad på någon BETSFY-server. Du kommer alltid att bli ombedd att lämna följande information: kortnummer, utgångsdatum och verifieringskod, som motsvarar de sista tre siffrorna i numret som skrivs med kursiv stil på baksidan av ditt kort. Det ger fler garantier om transaktionens säkerhet. Om det inte görs via ett bankkort kommer du att bli ombedd att ge tillgång till din personliga profil direkt på den valda betalningsplattformen, vilket i sådana fall är helt externt från BETSFY.

Om teckningen av prenumerationen har gjorts korrekt men debiteringen har återvänts utan att utnyttja rätten till återkallelse eller upplösning, kommer användaren att vara skyldig att kompensera BETSFY för skador och förluster som orsakats till följd av den annullerade av bankdebiteringen.

Betalningar till tipsters

Tipsters som har bestämt sig för att begränsa tillgången till sina prognoser genom att kräva att användarna ska prenumerera för att få ta del av dem kan i sitt privata område konsultera antalet erhållna abonnenter, transaktioner och det belopp som dessa transaktioner har genererat. Kontanterna kan tas ut från tipsterns bank, när saldot har uppnått minst 100 euro.

Ångerrätt

Enligt vad som fastställs i det kungliga lagstiftningsdekretet 1/2007 av den 16 november, som godkänner den reviderade texten i Allmänna lagen för försvar av konsumenter och användare och andra kompletterande lagar, kommer användaren att ha ett minimum av fjorton kalenderdagar att dra sig ur kontraktet, räknat från dagen för dess teckning, utan ytterligare straff och utan att ange skälen. Trots det ovanstående måste användaren betala BETSFY det belopp som motsvarar den del av dennes prenumeration, vid den tidpunkt då denna har informerat om sitt återkallande (Art.108.3).

För att annullera det tecknade abonnemanget måste användaren utnyttja sin ångerrätt genom att meddela detta via mejl till eller genom att skicka ett brev till vår postadress Calle Icaro Nº2 Planta Baja, 15172 Perillo-Oleiros, Spanien.

Annulleringen innebär ingen förnyelse sker vid slutet av den betalda perioden.

Tidig annullering av abonnemanget

BETSFY kan säga upp kontraktsförhållandet med användare som bryter mot villkoren i denna JURIDISK INFORMATION, utan ersättning om betalning har skett, och återkallar med detta omedelbart tillgången till tjänsten och det tecknade innehållet. I synnerhet kan BETSFY säga upp kontraktet:

 • Om användaren får tillgång till produkterna och tjänsterna för olagliga ändamål, eller använder dem bedrägligt, som strider moral, god tro, allmän ordning, användning eller god sed eller som kränker tredje parts rättigheter.
 • Om användaren har lämnat felaktiga eller falska uppgifter eller uttalanden i prenumerationen eller registreringen av den produkt eller tjänst som tecknats.
 • Om användaren bryter mot sin skyldighet att använda produkterna eller tjänsterna endast för eget bruk.
 • Om användaren inte betalar, och är betalningsskyldig, för de tjänster som åtnjutits under den avtalade perioden.

Publicidad

BETSFY utiliza publicidad para que los usuarios puedan disfrutar de los servicios de la plataforma de forma abierta, es por ello que puedan mostrarse espacios destinados a contenido publicitario. A fin de que la publicidad insertada sea de interés para los usuarios, BETSFY podrá analizar los datos estadísticos y los patrones de comportamiento realizados en la red para proporcionar publicidad relevante sobre casas de apuestas. Esta información no contiene datos identificativos de los usuarios, no obstante, no será cedida a ninguna otra empresa.

Kundtjänst

BETSFY erbjuder kundservice via e-post . Här kan du ställa dina frågor eller lämna klagomål vid bristande överensstämmelse.

Modifieringar

BETSFY förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra de ändringar som de anser lämpliga på sin webbplats, sociala nätverk och app. De kan ändra, radera eller lägga till både innehåll och tjänster som tillhandahålls genom den, liksom sättet de visas på i portalen.

Dessutom kan informationen på denna webbplats vara föremål för periodiska eller tillfälliga ändringar, som kan göras fritt av BETSFY. Sådana ändringar kommer att meddelas till användaren för godkännande, så länge de påverkar deras rättigheter som användare av www.betsfy.com .

Materialfel

Innehållet som publiceras på denna webbplats kan innehålla tekniska inkonsekvenser eller ofrivilliga typografiska fel. I vilket fall som helst ber BETSFY om ursäkt för dessa fel och förbinder sig att så snart som möjligt korrigera sådana oegentligheter och uppskattar eventuella kommentarer, korrigeringar eller förslag som användaren kan skicka till .

Jurisdiktion

På samma sätt förbehåller sig BETSFY rätten att presentera civilrättsliga eller straffrättsliga åtgärder som de anser lämpliga för felaktig användning av webbplatsen och innehållet eller för brott mot dessa villkor.

Förhållandet mellan användaren och BETSFY regleras av gällande bestämmelser och tillämpningar i spanskt territorium. Om en tvist uppstår kan parterna lösa sina tvister genom skiljeförfarande eller gå till den ordinarie domstolen i enlighet med normerna om jurisdiktion och behörighet i detta hänseende.

Om det gäller en försäljning som utförs av ett företag eller egenföretagare, underkatar sig båda parterna domstolarna i A Coruña.